אתר סגולי

SPECIFIC SITE

Michal Alpern‭ | ‬Adi Weizmann

Curator‭: ‬Yael Sloma

5.5.22 - 5.6.22